FAQ

Veelgestelde vragen:

Vanaf wanneer kan je starten met tennis.

vanaf 4 jaar tem …

Mijn kind is tussen de 4 en 8 jaar jong en wil starten met tennis. Wanneer gaat dit door?

Deze leeftijdsgroep speelt op woe 14u of 15u  en/of za 10u of 11u. Sessies van 1u.

Mijn kind is 9 jaar (of ouder) en wil starten met tennis. Wanneer gaat dit door?

Op een “latere” leeftijd instappen is zeker mogelijk. Die groep spelers is iets kleiner dus om deel te kunnen nemen geef je best zoveel mogelijk beschikbare lesmomenten door. Wij stellen een groep samen tijdens de week woensdag of op zaterdagochtend.

Hoe en wanneer moet ik betalen?

Na bevestiging van inschrijving en voor aanvang van de stage/lessenreeks storten op BE 97 0682 4794 3949 met vermelding van de naam van de speler + datum stage. Contant betalen kan ook op de eerste lesdag in het secretariaat van de club.

Tarieven:

De tarieven van de lente/winter zijn voor 1u per week. Er is korting voor leden van Ostend Tennis Club tijdens het outdoorseizoen. Er is reductie bij het nemen van meerdere uren.

Tussenkomst fiscale attesten en mutualiteiten:

Als erkend organisatie ondertekenen wij het mutualiteit attest en het fiscale attest voor de belastingen opvang tem 12 jaar (voor de dagstages). Fiscale attesten worden niet standaard meegeleverd. Vraag ernaar bij inschrijving

Verzekeringen:

Alleen leden van Ostend Tennis Club zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen. Lesvolgers zijn niet verzekerd tegen lichamelijke ongevallen. Er kan een extra verzekering worden afgesloten op het secretariaat van de club 059702170 (15 EUR).

Afwezigheden

Wanneer de speler langdurig afwezig +3 opeenvolgende weken les of 2 dagen stage om medische redenen dan wordt naar een oplossing gezocht (refund/krediet)

Wanneer de coach afwezig is proberen wij in eerste instantie een vervanger te zoeken. Indien wij geen vinden dan stellen wij de les uit en wordt de gemiste les in 1 van onze inhaalweken gerecupereerd.

Annulering van de privé les:

De privé les annuleren? minimum 24u op voorhand. Zo niet heeft de coach het recht om de les aan te rekenen

Reglementen: Ostend Tennis School

Inschrijven = deelnemen

Door in te schrijven ga je akkoord met de reglementen van OTS

Stage annuleren na bevestiging van OTS minder dan 24u op voorhand of zonder medische redenenen = 50 EUR.

Ostend Tennis School heeft het recht om groepen te annuleren wanneer die groepen:

Met te weinig spelers zijn

Met teveel verschillende leeftijden/niveaus zijn

Ingaan tegen het fair play beleid van Ostend Tennis School (Wangedrag/onsportief/agressief gedrag vertonen)